Temperaturføler      Min      Dif.      Max            I går      Dif.      Nu