Henrik Larsens familietræ

Zacharias Allewelt

Persondiagram

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1682 Bergen
Vielse 1725
Død 1744 København