Henrik Larsens familietræ

Frederik Ammitzbøll

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Rasmus Ammitzbøll Hansine Marie Carøe 04/07/1772