Henrik Larsens familietræ

Anna Laursdatter

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Laurids Andersen Karen Michelsdatter