Henrik Larsens familietræ

Jørgen Laursen

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Laurids Andersen Karen Michelsdatter