Henrik Larsens familietræ

Anders Laursen

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Laurids Andersen Karen Michelsdatter