Henrik Larsens familietræ

Liste med personer

Liste med personer

Navn Fødselssted Fødselsdato Dødssted Dødsdato
Gertrud Kirstine Jacobsdatter Fejø 1836 Tillitse 1920
Ane Jensdatter
Ane Jensdatter ABT 1743 Birket ABT 1793
Ane Jensdatter 1777
Ane Elisabeth Jensdatter
Anne Jensdatter Randlev, Hads, Århus amt
Anne Jensdatter Vejerslev 1692 1784
Anne Cathrine Jensdatter ABT 1764
Anne Johanne Kirstine Jensdatter Wæth, Ørum, Galten, Randers amt 16/05/1831 Wæth, Ørum, Galten, Randers amt 17/11/1889
Birthe Jensdatter ABT 1686 04/04/1770
Bodild Jensdatter ABT 1760 21/02/1813
Caren Jensdatter Fejø ABT 1641 Askø 1715
Dorthe Jensdatter
Dothea Jensdatter ABT 1797 Fejø 24/08/1831
Ellen Jensdatter ABT 1728 AFT 1801
Giertrud Jensdatter Femø 1687
Hylleborg Jensdatter 1712
Hylleborg Jensdatter Nørreby, Femø 1713 BEF 1787
Hylleborre Jensdatter 1702
Inger Jensdatter Vejerslev 1680 Væth 01/04/1740
Johanne Jensdatter
Karen Jensdatter Nørreby, Femø 1725
Karen Jensdatter ABT 1685 Nørreby, Femø
Karen Jensdatter Birket ABT 1777
Kierstine Jensdatter ABT 1778
Kirsten Jensdatter
Kirsten Jensdatter
Kirsten Jensdatter
Kirsten Jensdatter Femø 1792 Femø 11/04/1851
Kirsten Jensdatter Vesterborg 12/02/1828 Birket 11/03/1868
Kirstine Jensdatter 1710
Kirstine Jensdatter Femø 13/06/1809 Nørreby, Femø 13/06/1855
Malene Jensdatter Askø 16/12/1760 Askø 30/10/1824
Malene Jensdatter ABT 1776
Maren Jensdatter Femø 1682
Maren Jensdatter Nørreby, Femø 1704 Nørreby, Femø 1779
Maren Jensdatter 09/11/1756
Maren Jensdatter ABT 1770 Birket 06/06/1841
Maren L Jensdatter ABT 1833
Margrethe Jensdatter Femø OCT 1687
Margrethe Jensdatter Birket ABT 1784
Mette Jensdatter
Mette Jensdatter Nørreby, Femø ABT 1675 Sønderby, Femø ABT 1747
Mette Jensdatter 1720
Mette Jensdatter ABT 1768
Mette Marie Jensdatter Femø ABT 1787
Mette Marie Jensdatter ABT 1791
Sidse Jensdatter ABT 1772
Maren Jensdatter Blach "Lilholm", Leerberg, Randers Amt ABT 1796 Wæth, Ørum, Galten, Randers amt 17/06/1873
Maren Jensdatter Gjerding Gjerding 1610
Vibeke Jensdatter Gjerding 1619
Karen Jensdatter Halling ABT 1713
Magdalene Jensdatter Halling ABT 1708
Tone Jensdatter Lofstad ABT 1617
Judith Jensdatter Mule ABT 1688
Maren Jensdatter Mule Askø ABT 1678 Askø 1748
Anna Margareta Jensdatter Schou Fejø 04/07/1794 Fejø 20/09/1868
Else Georgine Jensdatter Væver Askø 13/08/1816 Askø 19/05/1867
Petronelle Jensdatter Væver Askø 20/09/1823
Maren Jensdatter Wæver 17/08/1812
Abelone Jensen Nørreby, Femø 23/04/1838 Nørreby, Femø 19/01/1926
Anna Jensen 1859 1952
Anna Kirstine Jensen 17/12/1862
Anna Mette Marie Jensen Sønderby, Femø 16/03/1858 Sønderby, Femø 11/09/1938
Christen Jensen Væth 1716
Christen Jensen Wæth by ABT 1792
Christen Jensen ABT 1793
Dorthe Marie Jensen Sønderby, Femø 11/09/1837
Hanne Jensen Birket 20/04/1852
Hans Jensen Femø 09/08/1691
Hans Jensen 1707
Jens Jensen Wæth, Ørum, Galten, Randers amt ABT 1789 Wæth, Ørum, Galten, Randers amt 29/05/1855
Jens Jensen Leerberg by ABT 1799
Jensine Dorathera Jensen Birket 24/06/1863
Johannes Jensen Wæth by ABT 1795
Karen Jensen Fejø 29/06/1838
Karen Johanne Jensen ABT 1834
Michel Jensen Væth
Michel Jensen Wæth, Ørum, Galten, Randers amt 1701 Wæth, Ørum, Galten, Randers amt 1771
Michel Jensen Wæth by ABT 1786
Morten Jensen
Morten Jensen 1676
Niels Jensen Femø 1681
Niels Jensen Askø ABT 1688 Askø 22/12/1768
Niels Jensen 1720
Niels Jensen 20/11/1758
Peder Jensen 12/04/1767
Peder Jensen ABT 1771
Peder Jensen Wæth by ABT 1787
Peiter Jensen 1717
Rasmus Jensen
Rasmus Jensen 1705
Rasmus Jensen 1706
Rasmus Jensen ABT 1792
Rasmus Jensen Askø ABT 1821
Søren Jensen 07/05/1686
Jens Jensen Blach "Lilholm", Leerberg, Randers Amt ABT 1763 Wæth 02/06/1847
Hans Jensen Borre Birket ABT 1781
Niels Jensen Borre Birket ABT 1766 19/02/1834
Peder Jensen Borre ABT 1771 Birket 01/08/1853
Ole Jensen Christensen Fejø 18/05/1833
Anders Jensen Gjerding Gjerding 1618
Peder Jensen Gjerding Gjerding 1601 Skidsted 1640
Laurs Jensen Halling ABT 1711
Peder Jensen Hellede Østerby, Fejø 1733
Hans Jensen Lock ABT 1755
Hans Jensen Ploug ABT 1630
Peder Jensen Skafte ABT 1729 ABT 1804
Anton Jensen Stryhn 14/01/1871
Anton Jensen Stryhn 21/06/1873
Anton Bernhart Jensen Stryhn 09/04/1878
Emil Christian Jensen Stryhn Vesterborg Skovhuse 17/09/1867 Maribo 21/10/1961
Hans Peder Jensen Stryhn 11/05/1864
Jens Julius Jensen Stryhn 22/03/1869
Marie Dorthea Jensen Stryhn 29/11/1865
Niels Jensen Stryhn Vesterborg 11/06/1826 Vesterborg Skovhuse 31/05/1888
Sophus Henry Jensen Stryhn
Søren Jensen Stryhn 13/03/1875
Anders Jensen Thustrup
Hans Jørgen Jensen Væver 19/07/1819
Niels Jensen Wæver Askø 26/08/1811 Femø 03/09/1861
Gunder Jeppesdatter Birket 15/04/1803 Birket 06/02/1859
Maren Johanne Jeppesdatter Birket ABT 1786
Apollona Jeppesdatter Løjet 1715
Caren Jeppesdatter Løjet 1717
Birthe Kirstine Jeppesen Sønderby, Femø ABT 1790
Hans Jeppesen
Hans Jeppesen Vesterby, Fejø 17/04/1727 Vesterby, Fejø 1768
Jens Jeppesen Birket 17/07/1798
Jeppe Jeppesen ABT 1672
Jørgen Jeppesen Birket 28/10/1806
Lars Jeppesen Birket ABT 1788 Birket ABT 1789
Lars Jeppesen Birket ABT 1790
Ole Jeppesen Sønderby, Femø ABT 1792
Peder Jeppesen Birket 23/06/1795
Peder Jeppesen Kok Birket ABT 1776 Birket 04/11/1838
Anders Jeppesen Løjet 1711
Peder Jeppesen Løjet 1720
Kristen Jeppesen Ploug Birket ABT 1792 Fejø 30/12/1875
Jørgen Jepsen 1751
Anna Jespersdatter ABT 1682 Randers 24/01/1707
Jørgen Jespersen ABT 1525
Laurids Jespersen Vester Åby, Fyn ABT 1522 Espe, Fyn ABT 1604
Erich Jochumsen Kaappe ABT 1713
Maren Joensdatter
Magnhild Jonsdatter Gjervold Alve, Tromøy ABT 1591 ABT 1628
Ase Jonsdatter Narestø
Rasmus Jonsen Femø ABT 1789
Gram Jonssøn Gjersodd Gjervold Tromøya AFT 1532
Trine Juch Eschen 28/10/1966
Mikkel Justesen Mikkelsen Gunderup Sogn, Aalborg Amt 01/02/1895
Niels Juul
Peder Jøgensen Løyet 17/07/1772
Ane Jørgensdatter ABT 1772
Appolone Jørgensdatter Våbensted ABT 1651 Askø 1724
Else Jørgensdatter Østerby, Fejø 1725
Karen Jørgensdatter Vigsnæs 1739 Sønderby Femø 01/05/1819
Kirsten Marie Jørgensdatter Tønding, Tistrup, Øster Horne, Ribe Amt 24/05/1801
Kirstine Margrethe Jørgensdatter ABT 1750 Horslunde 01/02/1823
Lisbeth Jørgensdatter 1826 1902
Lucie Jørgensdatter
Maren Jørgensdatter 1766
Maren Jørgensdatter ABT 1786
Maren Jørgensdatter Vesterby, Fejø 1793 Vesterby, Fejø 1877
Margrete Jørgensdatter
Mette Jørgensdatter Sall 1731
Sidsel Jørgensdatter ABT 1663 Nørreby, Femø 1745
Karen Jørgensdatter Lock Sønderby, Femø 1710 Sønderby, Femø ABT 1754
Maren Jørgensdatter Lock Sønderby Femø 1712
Johanne Jørgensdatter Løje 25/04/1794
Ane Elisabeth Jørgensdatter Løjet 11/09/1781
Birthe Marie Jørgensdatter Løjet 11/01/1778
Maren Jørgensdatter Løjet 22/09/1779
Maren Sophie Jørgensdatter Løjet 05/12/1784
Margarethe Jørgensdatter Løjet 1783
Abelone Margarete Jørgensdatter Løyet Askø 27/09/1788 Askø 13/12/1839
Johanne Jørgensdatter Løyet 31/12/1762
Maren Jørgensdatter Løyet 29/07/1767
Agnes Jørgensen
Ambrosius Jørgensen 1655 Femø 1724
Anders Jørgensen Vigsnæs 1743
Anders Jørgensen Hjadstrup, Lunde, Odense 1806
Anders Jørgensen Nørreby, Femø 03/02/1845 1927
Ane Jørgensen Egedalsgård, Skrødstrup, Hem, Randers Amt
Anker Jørgensen
Anne Mette Jørgensen
Chresten Jørgensen Wæth, Ørum, Galten, Randers amt
Elna Jørgensen
Eva Jørgensen
Fanny Mathilde Jørgensen Tillitse 07/02/1867 Birket 26/11/1897
Flemming Jørgensen
Frederik Jørgensen 1731 1804
Geert Jørgensen Femø 1761
Hans Jørgensen
Heidi Jørgensen
Jens Jørgensen Sall sogn, Aptrup by ABT 1799
Jens Peter Jørgensen
Jens Peter Jørgensen
Jens Peter Jørgensen Wæth, Ørum, Galten, Randers amt 01/05/1852 Egedalsgård, Skrødstrup, Hem, Randers Amt 14/04/1945
Johanne Jørgensen Fejø ABT 1818
Jørgen Jørgensen
Jørgen Jørgensen
Jørgen Jørgensen Ribe, Øster Horne, Tistrup 1787
Karen Jørgensen
Karen Jørgensen Egedalsgård, Skrødstrup, Hem, Randers Amt
Karen Jørgensen Wæth, Ørum, Galten, Randers amt
Karen Marie Jørgensen Egedalsgård, Skrødstrup, Hem, Randers Amt 15/02/1877
Kirsten Jørgensen
Kirsten Jørgensen 04/04/1919 1967
Kristen Jørgensen 1797
Kuno Jørgensen
Lars Jørgensen 02/09/1847
Lisette Jørgensen
Maja Louise Jørgensen
Maren Jørgensen Ribe, Øster Horne, Tistrup 1789
Maren Grethe Jørgensen Nørreby, Femø 18/10/1830
Martha Kirstine Jørgensen Egedalsgård, Skrødstrup, Hem, Randers Amt 20/03/1914 Charlottenlund 15/02/1985
Martin Jørgensen Wæth, Ørum, Galten, Randers amt
Martine Jørgensen Egedalsgård, Skrødstrup, Hem, Randers Amt
Mikkel Jørgensen Wæth, Ørum, Galten, Randers amt
Niels Jørgensen Vesterby, Fejø 06/12/1733 Vesterby, Fejø 13/09/1790
Niels Jørgensen 1755
Niels Jørgensen 1782
Niels Jørgensen Ribe, Øster Horne, Tistrup 1785
Nikolaj Jørgensen
Peder Jørgensen 1759
Sine Jørgensen
Sten Jørgensen
Søren Jørgensen
Søren Jørgensen
Terkil Jørgensen Sall sogn, Aptrup by, Viborg amt 21/06/1795
Torben Jørgensen
Tønnes Jørgensen Femø 1638 Nørreby, Femø 26/10/1711
Vagn Jørgensen
Terchel Jørgensen Bødker Sall, Viborg amt ABT 1730 BEF 1767
Hans Jørgensen Bøtte Sønderby, Femø ABT 1799 Sønderby, Femø 06/04/1840
Christen Jørgensen Lock 1770 1829
Hans Jørgensen Lock ABT 1789 05/04/1840
Jens Jørgensen Lock Femø ABT 1714
Jens Jørgensen Løje 12/02/1793
Rasmus Jørgensen Løjet 09/12/1775
Hans Jørgensen Løyet Askø 1640 Askø 1685
Hans Jørgensen Løyet 25/06/1764
Hans Jørgensen Løyet 21/01/1775
Hans Gotfred Jørgensen Løyet 03/08/1790
Jens Jørgensen Løyet 12/12/1786
Niels Jørgensen Løyet 15/04/1766
Niels Jørgensen Løyet 16/12/1768
Niels Jørgensen Løyet 10/03/1770
Rasmus Jørgensen Nord ABT 1790
Hans Jørgensen Væver Vesterby, Fejø 1787 Vesterby, Fejø 1853